Meditasjon

Meditasjon er kongsveien til en dypere kontakt med deg selv.

"

Om meditasjon

 Ole Martin har praktisert meditasjon i over 30 år. Han er langt på vei selvlært, men har også lært meditasjon fra avdøde buddhist Svein Myreng (i tradisjonen etter Thich Nhat Hanh), samt gjennom sine 8 år i kloster som fransiskanermunk.

Meditasjon er å etablere en livslang relasjon til dypet i deg selv og andre. Gjennom jevnlig praksis vil meditasjonen bli en varig del av livet, en hjørnestein og veileder.

Meditasjon er veien tilbake til det som virkelig er, til det som gjør livet verdt å elske, sloss for, leve for.

Lege Audun Mysja sier at meditasjon er en bro inn til det som er virkelig, det som varer, det som er verdt å vie et liv til. Jeg er 100% enig i det.

 

Å finne et indre omdreings-punkt i livet

Ønsker du å lære å meditere?

Sammen kan vi gå skrittene du trenger for å lære.

Vi vil jobbe med sittestillinger, pust, tanker, følelser, og hvordan komme til et dypere rom. Vi vil også jobbe med våre treneringstendenser når vi går lei, ikke orker, ikke forstår, altså hvordan du stopper deg selv fra å komme langt nok i meditasjonen, før du virkelig kan begynne å høste, erfare, erkjenne.

Kontakt meg

Email

post@olemartinholte.no

Adresse Oslo

Iprosess
Kongensgate 16A, 4 etg.
0153 OSLO

Se kart
Rett ved Steen og Strøm.
På ringeklokken står det Iprosess

Adresse Nesodden

Alværnlia 77
1453 Bjørnemyr.

Tilgjengelig

Tirsdager ettermiddag/kveld i Oslo.
Noe mer kapasitet på Nesodden.