Samtaleterapi

 

Ole Martin Holte er  gestaltterapeut/ psykoterapeut, sosionom og veileder.

Ofte strever vi med våre utfordringer alene. Men endring er mulig. Å ta opp det du synes er vanskelig med en annen, å dele og sette ord på det som tynger deg, kan være starten på noe nytt, på en ny vei. Ta kontakt med meg for samtale.

Samtaleterapi og veiledning

  • Individualterapi
  • Parterapi – parsamtaler
  • Familiesamtaler – familiestøtte
  • Sjelesorg (samtaler med en trosmessig forankring/overbygning)
  • Opplæring i pusteteknikker og meditasjon/mindfulness, individuelt eller for flere sammen
  • Veiledning
  • Undervisning
  • Livsveiledning – samtaler rundt eksistensielle temaer og det å stå i livet
  • Debriefing/support etter utenlandsopphold; FN-ansatte, bistandsarbeidere, Ex-pats, etc.

Ønsker du å leve mer i tråd med hvordan du ønsker å ha det?

Terapi er ingen “quick fix”, men et langsomt, grundig og spennende arbeid med deg selv.

Kanskje finner du nøkler til å oppleve mening og tilstedeværelse, midt i livet.

Med over 30 års erfaring med å jobbe med mennesker, vil du i møte med meg, finne en trygg, rolig og dyktig samtalepartner.

Ole Martin Holte